Ongewenste omgangsvormen

Ongewenste omgangsvormen kunnen spelen bij iedere organisatie dus ook bij Shambhala. Het gaat dan om seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik, pesten, discriminatie, intimidatie of andere vormen van (machts-) misbruik. Shambhala doet er alles aan om dit soort problemen te voorkomen, maar waar mensen zijn worden fouten gemaakt.

Shambhala kent een Shambhala-gedragscode, origineel Engels: Shambhala Care and Conduct (Engels | Nederlandse vertaling). Er is ook een kinderbeschermingsbeleid, orgineel Engels: Shambhala Child Protection Policy (Engels | Nederlandse vertaling)

Er kan ondersteuning geboden worden, als je daar behoefte aan hebt. Neem daarvoor contact op met een van de hierna vermelde personen.

Als je klachten of vragen hebt op dit gebied, kun je vertrouwelijk terecht bij de directeur van het centrum of coördinator van de groep, de rusung, desung of vertegenwoordiger van ‘societal health and well being’. Mocht het bezwaarlijk zijn om een klacht lokaal in te dienen, kan je je richten tot de regionale directeur van Shambhala. Een klacht wordt behandeld in overeenstemming met de procedure omschreven in de Code of Conduct. Voor meer informatie daarover kan je ook terecht bij de regionale contactpersoon Shambhala Care en Conduct.

In de centra zijn er lokale vertrouwenspersonen aangesteld bij wie je terecht kunt:
Amsterdam: Johan van der Spek en Jan Frans Sturm
Leiden: Lida Hospers en Rick Friele
Rotterdam: Marie Francosie Provot en Raymond Colling

Als deze stap te bezwaarlijk voor je is of niet tot een oplossing leidt, terwijl je wel hulp nodig hebt, kun je contact opnemen met de Externe-vertrouwenspersoon die is aangesteld door de Boeddhistische Unie Nederland (BUN). De externe vertrouwenspersoon vangt op, biedt persoonlijke begeleiding en verwijst naar relevante instanties en hulpverleners. Hier zijn geen kosten aan verbonden.