Shambhala Nederland ANBI informatie

Algemeen

Naam kerkgenootschap: Shambhala Nederland
ANBI-status: Ja

RSIN: 47.42.400

Contactgegevens

Telefoonnummer: (020) 679 4753
E-mailadres: [email protected]
Website: www.shambhala.nl
Adres: 1e Jacob van Campenstraat 4
1072 BE Amsterdam

Doelstelling

Het Kerkgenootschap stelt zich ten doel:
het vestigen en in stand houden van een genootschap van kerken voor religieuze behoeften in overeenstemming met de voorschriften en het beleid van het Shambhala Boeddhisme en de leringen van fundamentele goedheid en de verlichte samenleving, zoals gepresenteerd en geleid door de regerend Sakyong van Shambhala (hierna aangeduid als ‘Sakyong’),zulks in overeenstemming met de voorschriften van het Boeddhisme volgens de Kagyu en Nyingma tradities en de Shambhalaleringen volgens Chogyam Trungpa Rinpoche;
Ter bevordering van deze doelstelling, streeft het Kerkgenootschap het volgende na, zonder zich daartoe te beperken:
–  integraal onderdeel uitmaken van de Internationale Grote Mandala van Shambhala, een vereniging van Shambhala-Boeddhistische kerken en andere organisaties verspreid over de wereld (hierna aangeduid als ‘Shambhala’);
–  integraal onderdeel uitmaken van Shambhala Europa, thans geregistreerd in Duitsland;
–  het bevorderen van de vestiging en ontwikkeling van afdelingen van het Kerkgenootschap Shambhala Nederland;
–  het bevorderen van de vestiging en ontwikkeling van afdelingen van nieuwe Shambhala afdelingen in Europa;
–  het bevorderen van de vestiging en ontwikkeling van religieuze instellingen, onderwijsinstellingen, meditatiecentra en studiecentra etcetera ter bevordering van het uitdragen en bevorderen van de Shambhala-Boeddhistische leringen;
–  het bevorderen en uitdragen van culturele en kunstzinnige uitdrukkingsvormen en cultuur zoals dat plaatsvindt in de Nalandapoort van de Shambhala-Boeddhistische traditie.
–  het bevorderen en uitdragen van de leringen van Shambhala, door lezingen, geschreven en gedrukte teksten, conferenties, audio en audiovisuele middelen en alle andere vormen van communicatie;
–  het bevorderen en uitdragen van de leringen van fundamentele goedheid en de verlichte samenleving door lezingen, geschreven en gedrukte teksten, conferenties, audio en audiovisuele middelen en alle andere vormen van communicatie;
–  het bevorderen en uitdragen van het ontstaan van gemeenschappen en een cultuur waarvan de leden toegewijd zijn aan een leven in overeenstemming met de leringen van de Shambhala-Boeddhistische traditie;
–  de Shambhala leringen aan bieden als middel om het lijden van personen met mentale, emotionele en fysieke problemen te verlichten;
–  samen werken met andere individuen en organisaties ter bevordering van de visie van Shambhala van fundamentele goedheid en verlichte samenleving.;
–  het behoud van Boeddhistische religieuze teksten, kunst en kunstnijverheidsproducten die zich bevinden in Tibet, Nepal, Bhutan, Sikkim, Noord-India of elders in de wereld;
–    het verrichten van alle activiteiten die direct of indirect verband met het hiervoor omschrevene houden.

Actueel beleidsplan

BELEIDSPLAN 2022

Verslaglegging

Financieel verslag 2021 – SN en haar centra

Bestuur

Bestuursleden Shambhala Nederland maart 2022

Voorzitter en Regionaal Coördinator Shambhala Nederland: Fred van Welsem
Secretaris Shambhala Nederland: Rick Friele
Penningmeester Shambhala Nederland: Vacant
Directeur Shambhala Meditatie Centrum Amsterdam: Interim : Sybren Post en Frank Stoop
Directeur Shambhala Meditatie Centrum Arnhem: Kim Lokers
Directeur Shambhala Meditatie Centrum Leiden: interim : Heili Both
Directeur Shambhala Meditatie Centrum Rotterdam: Ingrid Rigetti
Coördinator Shambhala Meditatie Groep Haarlem: interim : Anouk Damoiseaux
Coördinator Shambhala Meditatie Groep Utrecht: groepsvertegenwoordiger : Hann Meijdam
Coördinator Shambhala Meditatie Groep Bussum: interim : Edward Steenhuisen

Beloning

Beloning bestuur: Nee
Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Vacatiegeld bestuur: Nee