Contemplatieve Disciplines

De Shambhala-traditie kent een wijd spectrum van contemplatieve disciplines op het gebied van kunst en educatie.

CTR_Ikebana

Behalve de traditionele oosterse disciplines vinden we binnen Shambhala vormen en disciplines die van oudsher in de westerse cultuur bestaan. Onze westerse cultuur is heel rijk en bergt veel wijsheid in zich; door haar te combineren met meditatie onstaan interessante en vitale mengvormen.

Wat betekent werken met meditatie in contemplatieve disciplines? Het schept een open ruimte waardoor je waarneming intensifeert en de essentie van alles dat zich voordoet, inclusief je eigen handelen, makkelijker tot je doordringt.

De disciplines en vormen van beoefening kunnen in drie groepen worden onderverdeeld:

Traditionele Japanse zenkunsten

Door de speciale aandacht die zenbeoefenaars eraan hebben gegeven werden van oorsprong alledaagse bezigheden in het oude Japan tot kunsten verheven.

Binnen de internationale Shambhala-mandala beoefenen we onder meer de kunst van boogschieten, kalligrafie, bloemschikken en de thee-ceremonie.

Ruimte-beleving

Chögyam Trungpa Rinpoche ontwierp twee speciale disciplines toegespitst op kunst en waarneming:

  • Maitri houdt zich bezig met de connectie tussen de kleuren, emoties en ruimte.
  • Mudra, gebaseerd op Tibetaanse religieuze dans, werkt met intensificatie van aanwezigheid in de ruimte.

Shambhala-kunst

Shambhala-kunst is gericht op het verkennen van het creatieve proces, het verhelderen van en werken met waarneming. In het creatieve proces gaat het om een vaardig gebruik van intuïtie en verstand. Dit leidt tot een resultaat dat waarheid, oprechtheid en heiligheid uitdrukt, en dit ook opwekt in de toeschouwer.

Het wekken van heiligheid heeft te maken met de eeuwenoude functie van kunst om het echte en ware op te roepen en te onthullen. “Echte kunst vertelt de waarheid” aldus Chögyam Trungpa Rinpoche.

Zie meer op de speciale website van Shambhala Art

Social Meditation

Social Meditation laat ons als groep meditatie beoefenen, door sprekend en luisterend in het hier en nu terug te komen, zonder antwoorden te hoeven vinden. We geven de wijsheid die altijd al aanwezig was de ruimte. We spreken vanuit onze ervaring.

Door te luisteren dragen we elkaars woorden en aanwezigheid in warme openheid en bieden elkaar op die manier steun om kwetsbaar en dapper te zijn.

Deze beoefening nodigt uit om heel direct te kijken naar onze social gewoontepatronen, en deze al dan niet voor een korte tijd te laten voor wat ze zijn. Alles is welkom, ook de ervaringen die we soms liever niet zouden willen ervaren.

Maar wat is het nou echt? We nodigen je van harte uit om in Arnhem of Amsterdam langs te komen, of je nu jong, oud, of geen van beide bent, en dit zelf te komen ervaren.

Deze beoefening is open voor iedereen, ongeacht je ervaring met meditatie.

Elke woensdagavond in Amsterdam, inloop vanaf 19:15. Vrij toegankelijk voor iedereen.