18 maart 2019 update van Shambhala Nederland

Op 21 februari 2019 werd van Sakyong Mipham een boodschap ontvangen dat hij voorlopig geen onderricht en leiding zal geven binnen Shambhala. Zijn bericht is hieronder vindbaar.

Zoals in de vorige update reeds vermeld werd, zal de komende periode gekenmerkt worden door verder onderzoek rond de vraag ‘Hoe nu verder?’ Wereldwijd, regionaal en lokaal is dat gesprek nu op gang.

Internationaal worden de lopende zaken waargenomen door het Interim Board. Een verslag van de stand van zaken per 9 maart is hieronder vindbaar. Voor een goed doorlopend overzicht van de werkzaamheden van de Interim Board wordt verwezen naar de website: https://board.shambhala.org/
Naast het Interim Board is een Proces Team actief met als taak ideeën en voorstellen te ontwikkelen over de toekomst van Shambhala. De Nederlandse leden van het PT kwamen bij elkaar maakten contact met de leden en vrienden van de Shambhala Nederland.

De inzet van Shambhala Nederland is om de bestaande centra en groepen voort te zetten. Ondanks deze woelige tijden willen wij plekken blijven bieden om in een vriendelijke, gastvrije omgeving bijeen te komen, meditatie te leren en beoefenen, te studeren en vertrouwen te ontwikkelen in fundamentele goedheid en zo bij te dragen aan een humane menselijke samenleving.

Downloads