Verklaring van Shambhala Nederland

In Shambhala Nederland is aangedaan en verontrust gereageerd op berichten in Amerika over mogelijk (seksueel) misbruik en grensoverschrijdend gedrag door Sakyong Mipham Rinpoche. Er zijn verklaringen gedaan, die worden onderzocht door de externe, onafhankelijke organisaties An Olive Branch en Wickwire Holm-advocaten.

Hoewel de feiten nog niet duidelijk zijn, heeft Sakyong Mipham zijn taken neergelegd, gedurende het onderzoek. Ook de Kalapa Council, het adviesorgaan van de Sakyong, heeft de taken neergelegd. Shambhala Nederland ondersteunt deze besluiten. De verklaringen hebben een schok teweeggebracht, die een proces van onderzoek in gang heeft gezet naar machtsongelijkheid en sociale patronen in de Shambhala gemeenschap.

Shambhala Nederland heeft eerder een oproep gedaan om misstanden te melden. Daarop zijn geen reacties gekomen. Onder invloed van de recente ontwikkelingen in Amerika herhaalt Shambhala Nederland deze oproep. Op deze website staat bij Shambhala Nederland een webpagina Ongewenste omgangsvormen. Daar is informatie over gedragscode en vertrouwenspersonen te vinden.

In de centra van Shambhala Nederland zijn bijeenkomsten georganiseerd om met elkaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren. Het pad van Shambhala is een pad van transformatie, vanuit onvoorwaardelijk vertrouwen in onze ingeboren goedheid. Als gemeenschap zullen we met compassie en moed blijven werken aan een gezonde samenleving.